Bài đăng mới nhất

XMind 2021 full version FREE of YOUR OWN (7 Steps) - The simplest Minmap Software

XMind 10.3.1 - Tested Simple Steps for this trick: Download XMind from their website: htt…

Dualboot - cài đặt song song 2 hệ điều hành trên Oneplus 7 Pro (Part 2)

Xong part 1, giờ đi vào chi tiết nhé, ở đây mình làm ví dụ là song song OxygenOS c…

Dualboot - cài đặt song song 2 hệ điều hành trên Oneplus 7 Pro (Part 1)

HELLO ANH CHỊ EM !!!!!!      Cài đặt song song (Dualboot) 2 hoặc nhiều (Multiboot) hệ điề…

Dell XPS 13 9380 hackintosh macOS Catalina 10.15.3

Dell XPS 13 9380 Hackintosh 98% Hardware configuration reference CPU : QuadCore Intel Cor…

iTerm2's configs

Install and config iTerm2 on MacOS Install Homebrew /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL h…

Sublime Text Key

----- BEGIN LICENSE ----- Member J2TeaM Single User License EA7E-1011316 D7DA350E 1B8B0…