Bài đăng mới nhất

Share link Khóa Học

Dưới đây là link các khóa học do mình tổng hợp lại. Các khóa học này không phải do mình…

XMind 2021 full version FREE of YOUR OWN (7 Steps) - The simplest Minmap Software

XMind 10.3.1 - Tested Simple Steps for this trick: Download XMind from their website: htt…

Dualboot - cài đặt song song 2 hệ điều hành trên Oneplus 7 Pro (Part 2)

Xong part 1, giờ đi vào chi tiết nhé, ở đây mình làm ví dụ là song song OxygenOS c…

Dualboot - cài đặt song song 2 hệ điều hành trên Oneplus 7 Pro (Part 1)

HELLO ANH CHỊ EM !!!!!!      Cài đặt song song (Dualboot) 2 hoặc nhiều (Multiboot) hệ điề…

Dell XPS 13 9380 hackintosh macOS Catalina 10.15.3

Dell XPS 13 9380 Hackintosh 98% Hardware configuration reference CPU : QuadCore Intel Cor…

iTerm2's configs

Install and config iTerm2 on MacOS Install Homebrew /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL h…

Sublime Text Key

----- BEGIN LICENSE ----- Member J2TeaM Single User License EA7E-1011316 D7DA350E 1B8B0…